Subaybayan ang Produksyon

Subaybayan ang Produksyon

Matapos makuha ang pag-apruba ng order mula sa client, maglalabas ang aming tagapamahala ng supply ng tagubilin sa produksyon sa dept ng produksyon, at susubaybayan niya ang buong proseso ng produksyon at i-update ang aming kliyente lalo na para sa pasadyang produktong ginawa.

Panatilihin naming nai-post ang aming mga kliyente sa anumang problema o pagkaantala sa produksyon at payuhan ang aming mga kahalili at solusyon.